Įmonių veiklos finansavimas 2010 metais (statistika)

2010 11 25 @ 12:36  ›  Kategorijos: Verslo aplinka

Statistikos departamentas 2010 m. atliko apdirbamosios gamybos, statybos ir paslaugų įmonių vadovų apklausą apie veiklos finansavimo galimybes. Apklausos tikslas – sužinoti verslininkų nuomonę apie lėšų poreikį verslui finansuoti, finansavimo būdus, šaltinius ir sunkumus, įvertinti verslo finansavimo pokyčius 2007–2010 metais.

Tyrimo vertinimais, dažniausias verslo plėtros finansavimo šaltinis – skolinimasis. Plėsti verslą skolindamiesi 2010 m. ketino 28,2% apdirbamosios gamybos, statybos ir paslaugų veiklų verslininkų. 2010 m. lyginant su 2007 m., norinčių gauti paskolas, verslininkų dalis sumažėjo 7,5 procentinio punkto. Kitais verslo finansavimo šaltiniais (išperkamąja nuoma, faktoringu ir t. t. ) 2010 m. planavo pasinaudoti 14,5% verslininkų (2007 m. – 15,9%). Lėšomis, gautomis padidinus nuosavą kapitalą, plėsti verslą 2010 m. ketino
tik 2,7% verslininkų (2007 m. – 4,1%). Plėsti verslą skolindamiesi 2010 m. ketino 40% įmonių, turinčių 250 ir daugiau darbuotojų, ir 25,3 % įmonių, turinčių nuo 10 iki 49 darbuotojų.

Dauguma (86,3%) verslininkų, 2010 m. numačiusių verslą plėsti skolinantis, ketino gauti paskolas iš bankų. Tačiau iš jų tik 55,8% gavo paskolas, 21,2% – pavyko gauti iš dalies, 23 % – iš vis nepavyko gauti (2007 m. skolinimasis iš bankų buvo sėkmingesnis – net 88,9% verslininkų, kurie kreipėsi paskolos verslui plėsti, bankai suteikė paskolas, 9,1% – pavyko gauti iš dalies ir tik 2% – nepavyko jų gauti).

Kaip pagrindinę bankų atsisakymo kredituoti verslą priežastį verslininkai (22,3%) nurodė prastą įmonės kreditingumo vertinimą, 19,7% – pakankamo užstato ar garantijų neturėjimą, 15% – per didelį įmonės įsiskolinimą. 18% verslininkų pažymėjo, kad bankai paskolos nesuteikimo priežasties iš vis nenurodė.

Pagrindinis kriterijus verslininkams renkantis paskolai gauti konkretų banką – įmonės buvimas šio banko kliente. Šį kriterijų nurodė daugiau nei pusė 2010 ir 2007 m. ketinusių skolintis iš banko verslininkų. Kitas kriterijus – tinkama palūkanų norma, jį nurodė19,4% 2010 m. ir 20,5% 2007 m. iš bankų siekusių gauti verslininkų.

2010 ir 2007 m. daugiausia paskolų ėmė didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonės, tačiau 2010 m., palyginti su 2007 m., jų sumažėjo 9,8 procentinio punkto ir sudarė 34,9% visų paskolas ėmusių įmonių (2007 m. jų buvo 44,7%). 2010 m., palyginti su 2007 m., paskolas ėmusių įmonių dalis sumažėjo ir kitose ekonominės veiklos srityse: apdirbamojoje gamyboje – 9,6, elektros, dujų, vandens tiekimo ir atliekų tvarkymo – 18,9, statyboje – 2,3 procentinio punkto.

Vertindami paskutinių trejų metų pokyčius, verslininkai 2010 m. pesimistiškiausiai vertino įmonės finansinę būklę – net 50,2% nurodė, kad ji pablogėjo, o 12,8% – kad labai pablogėjo. Kad įmonės finansinė būklė pagerėjo ir labai pagerėjo nurodė atitinkamai 14,5% ir 1,4% verslininkų. Įmonės skolos ir apyvartos santykiu nepatenkinti buvo 48,9% verslininkų. Iš jų 41,32% teigė, kad šis santykis pablogėjo ir 7,6% – kad labai pablogėjo. Trečdalis (33,1%) verslininkų neigiamai įvertino finansavimo gavimo sąnaudas, pvz., palūkanų normas, – jų nuomone, jos padidėjo, o 8,9% nuomone – net labai padidėjo. Bankų norą finansuoti verslą neigiamai įvertino 36% verslininkų.

Tyrimo duomenimis, 45,2% verslininkų ateinančiai trejais metais reikės finansavimo verslui plėtoti. Iš jų 82,4% ketina pasinaudoti paskolomis, 9,2% – lėšomis, gautomis padidinus nuosavą kapitalą (pvz., akcijas) ir 21,8% – kitais finansavimo šaltiniais.

Pagrindinis veiksnys, verslininkų nuomone, ribosiantis verslo plėtrą ateinančiais metais,– šalies ekonomikos būklė. Jį pažymėjo 27 % verslininkų. Antras pagal svarbą veiksnys – kainų konkurencija / maža pelno marža (nurodė 13,2% verslininkų), trečias – nepakankama paklausa vidaus rinkoje (11,4%). Jokių kliūčių verslo plėtrai artimiausiu laikotarpiu nematė 0,7% verslininkų.

Žiūrėti pilną informaciją su grafikais


Komentarai

Komentarų nėra.

Palikti komentarą