Klaipėdos miesto savivaldybės trišalės tarybos darbo planas 2008 metams

2008 05 01 @ 12:47  ›  Kategorijos: Klaipėdos miesto savivaldybės trišalė taryba


Sausio 28 d. 13.30 val.

 1. Informacija apie ankstesnių sprendimų vykdymą, tolimesnių veiksmų aptarimas, sprendimų priėmimas.
 2. Socialinė partnerystė savivaldybės įmonėse.
 3. Socialinės partnerystės plėtojimas Savivaldybės įmonėse ir įstaigose.

Vasario 25 d. 13.30 val.

 1. Informacija apie ankstesnių sprendimų vykdymą, tolimesnių veiksmų aptarimas, sprendimų priėmimas.
 2. Kainų augimas už paslaugas.

Kovo 31 d. 13.30 val.

 1. Informacija apie ankstesnių sprendimų vykdymą, tolimesnių veiksmų aptarimas, sprendimų priėmimas.
 2. Dėl įmokų už komunalines paslaugas tvarkos Klaipėdos mieste.

Balandžio 21 d. 13.30 val.

 1. Informacija apie ankstesnių sprendimų vykdymą, tolimesnių veiksmų aptarimas, sprendimų priėmimas.
 2. Dėl miesto bendrojo plano:
  1. automobilių parkavimo Klaipėdos mieste problemos;
  2. šviesoforų sistemos rekonstrukcijos Klaipėdos mieste.

Gegužės 26 d. 13.30 val.

 1. Informacija apie ankstesnių sprendimų vykdymą, tolimesnių veiksmų aptarimas, sprendimų priėmimas.
 2. Darbuotojų rengimo darbo rinkai ruošimo problemos.
 3. Dėl profesinio informavimo, konsultavimo ir kvalifikuotų darbuotojų ruošimo Klaipėdos mieste.

Birželio 30 d. 13.30 val.

 1. Informacija apie ankstesnių sprendimų vykdymą, tolimesnių veiksmų aptarimas, sprendimų priėmimas.
 2. Neįgaliųjų integracija.
 3. Smulkaus verslo padėtis mieste.

Liepos 28 d. 13.30 val.

 1. Informacija apie ankstesnių sprendimų vykdymą, tolimesnių veiksmų aptarimas, sprendimų priėmimas.
 2. Dėl priemonių viešai tvarkai palaikyti.
 3. Viešosios ir gyvenamosios erdvės saugumas (institucijos užtikrinančios tvarką).

Rugsėjo 22 d. 13.30 val.

 1. Informacija apie ankstesnių sprendimų vykdymą, tolimesnių veiksmų aptarimas, sprendimų priėmimas.
 2. Dėl darbo saugos ir darbuotojų sveikatos Klaipėdos mieste.
 3. Visuomeninio darbo inspektoriaus pareigybė.

Spalio 27 d. 13.30 val. 20

 1. Informacija apie ankstesnių sprendimų vykdymą, tolimesnių veiksmų aptarimas, sprendimų priėmimas.
 2. Trišalio bendradarbiavimo koordinacija.
 3. Dėl bendrų darbo biržos, Darbo inspekcijos ir Sveikatos komisijos priemonių.

Lapkričio 24 d. 13.30 val.

 1. Informacija apie ankstesnių sprendimų vykdymą, tolimesnių veiksmų aptarimas, sprendimų priėmimas.
 2. Vietinio užimtumo iniciatyvų projektų prioritetinės ekonominės veiklos.
 3. Darbo plano sudarymas 2009 metams.
 4. Trišalės tarybos veiklos ir Klaipėdos socialinių partnerių trišalio susitarimo dėl darbo, socialinių ir ekonominių problemų sprendimo 2009 aptarimas.

Gruodžio 29 d. 13.30 val.

 1. Informacija apie 2008 metais priimtų sprendimų vykdymą.
 2. Metinio susitarimo pasirašymas.

Posėdžio pirmininkė Judita Simonavičiūtė

Posėdžio sekretorė Daiva Breivytė


Komentarai

Komentarų nėra.

Palikti komentarą