Lietuvos ūkio subjektai 2011 m. liepos 1 d.

2011 08 22 @ 09:38  ›  Kategorijos: Verslo statistika

Lietuvos statistikos departamentas praneša, kad pirmąjį 2011 m. pusmetį buvo naujai įregistruoti 5262 ūkio subjektai. Palyginti su pirmuoju 2010 m. pusmečiu, kai buvo įregistruota 4512 ūkio subjektų, jų skaičius padidėjo 16,6 procento. Daugiausia ūkio subjektų įregistruota Vilniaus apskrityje, mažiausiai – Tauragės apskrityje.

Per pirmąjį 2011 m. pusmetį, palyginti su tuo pačiu 2010 m. laikotarpiu, Lietuvoje buvo išregistruota 45,7 procento mažiau ūkio subjektų. Didžiausi pokyčiai, palyginti su pirmuoju 2010 m. pusmečiu, užfiksuoti didmeninės ir mažmeninės prekybos, transporto ir saugojimo, profesinės, mokslinės ir techninės veiklos bei kitose aptarnavimo srityse, mažiausi – statybos, meninės, pramoginės ir poilsio organizavimo, viešojo valdymo ir gynybos, privalomojo socialinio draudimo veiklose.

Veikiančių įmonių ir fizinių asmenų, vykdančių ekonominę veiklą, skaičius 2011 m. sausio 1 d. duomenimis, Lietuvoje buvo 145 538 veikiančios įmonės ir fiziniai asmenys, vykdantys ekonominę veiklą. Palyginti su 2010 m. sausio 1 d. duomenimis, jų skaičius sumažėjo 21,6 procento. 1000 gyventojų tenka 45 veikiančios įmonės ir fiziniai asmenys. Veikiančių įmonių ir fizinių asmenų, vykdančių ekonominę veiklą, skaičius 2011 m. sausio 1 d. duomenimis, Lietuvoje buvo 145 538 veikiančios įmonės ir fiziniai asmenys, vykdantys ekonominę veiklą. Palyginti su 2010 m. sausio 1 d. duomenimis, jų skaičius sumažėjo 21,6 procento. 1000 gyventojų tenka 45 veikiančios įmonės ir fiziniai asmenys.

Lietuvos įmonių „Demografija“

Įmonėmis laikomi veikiantys juridiniai ir fiziniai asmenys, užsiimantys ekonomine veikla (išskyrus žemės ūkio) bei per metus turintys darbuotojų ir (arba) pajamų. Įmonės „gimimas“ fiksuojamas tada, kai pradedama reali veikla (pagaminama produkcija arba įdarbinami darbuotojai). Įmonės „gimimo data“ gali būti vėlesnė nei registracijos Juridinių asmenų registre ar fizinių asmenų sąrašuose data. Jei įmonė pakeičia veiklą, prisijungia įmonę ar atsiskiria nuo kitos įmonės, stabdo veiklą, bet ją atnaujina per dvejus metus, ji nėra laikoma „gimusia“. Įmonės „mirtis“ gali būti fiksuojama anksčiau nei išregistravimo data, jei įmonė dvejus metus iš eilės nevykdė realios ekonominės veiklos, neturėjo nei darbuotojų, nei pajamų. „Mirties“ fiksavimo sąlygos analogiškos „gimimo“ fiksavimo sąlygoms. „Išlikusia“ įmone laikoma įmonė, kuri nuo „gimimo“ kasmet atitiko veikiančios įmonės reikalavimus.

Veikiančiu ūkio subjektu laikomas Juridinių asmenų registre įregistruotas subjektas, teikiantis statistines ataskaitas atitinkamiems Lietuvos statistikos departamento skyriams, įmonių deklaracijas ir metinius balansus – Valstybinei mokesčių inspekcijai, mėnesines ataskaitas – Socialinio draudimo fondo valdybos skyriams, be to, turintis darbuotojų ir (arba) pajamų.

Veikiančių ūkio subjektų sąrašas rengiamas kartą per metus – spalio 15 dienai. Gegužės mėnesį iš sąrašo pašalinamos išregistruotos įmonės ir patikslinama veikla. Į įregistruotų ir veikiančių ūkio subjektų skaičių neįtraukiami įmonių filialai (išskyrus užsienio įmonių filialus) ir atstovybės.

Veiklos rūšys priskiriamos ūkio subjektui vadovaujantis Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi (EVRK 2 red.). Pagrindinė ekonominės veiklos rūšis yra nustatoma pagal sukuriamos pridėtinės vertės dalies dydį, lyginant visas ūkio subjekto vykdomų veiklų sukuriamos vertės dalis.

Įmonių „demografija“, „gimusios“, „mirusios“, „išlikusios“ – Europos Sąjungos statistikos organizacijos (Eurostato) naudojami terminai.

Išsami informacija su lentelėmis PDF formatu.


Komentarai

Komentarų nėra.

Palikti komentarą