Lietuvos ūkio subjektų skaičius 2011 m. sausio 1 dienai

2011 01 06 @ 11:46  ›  Kategorijos: Verslo statistika

Statistikos departamentas praneša, kad 2011 m. sausio 1 d. Lietuvoje buvo 86 987 veikiantys ūkio subjektai. Tai sudarė 48,5 procento visų įregistruotų ūkio subjektų. Palyginti su 2010 m. sausio 1 d., veikiančių ūkio subjektų padaugėjo 4,6 procento, o su 2009 m. sausio 1 d. – 2,9 procento.

Antrąjį 2010 m. pusmetį buvo įregistruota 4611 ūkio subjektų. Palyginti su antruoju 2009 m. pusmečiu, kai buvo įregistruoti 4258 ūkio subjektai, jų skaičius padidėjo 8,3 procento. Daugiausia ūkio subjektų įregistruota Vilniaus apskrityje, mažiausiai – Tauragės apskrityje.

Per antrąjį 2010 m. pusmetį, palyginti su tuo pačiu 2009 m. laikotarpiu, Lietuvoje buvo išregistruota 1,5 procento daugiau ūkio subjektų. Didžiausi pokyčiai, palyginti su antruoju 2009 m. pusmečiu, užfiksuoti administracinės ir aptarnavimo veiklos, viešojo valdymo, žmonių sveikatos priežiūros, mažiausi – nekilnojamo turto operacijų, finansų ir draudimo bei kitose aptarnavimo srityse.

Veikiančiu ūkio subjektu laikomas Juridinių asmenų registre įregistruotas subjektas, teikiantis statistines ataskaitas atitinkamiems Statistikos departamento skyriams, įmonių deklaracijas ir metinius balansus – Mokesčių inspekcijai, mėnesines ataskaitas – Socialinio draudimo fondo valdybos skyriams, be to, turintis darbuotojų ir (arba) pajamų.

Veikiančių įmonių sąrašas rengiamas kartą per metus – spalio 15 dienai. Gegužės mėnesį iš sąrašo pašalinamos išregistruotos įmonės ir patikslinama veikla. Į įregistruotų ir veikiančių ūkio subjektų skaičių neįtraukiami įmonių filialai ir atstovybės.

Veiklos rūšys priskiriamos ūkio subjektui remiantis Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi. Pagrindinė ekonominės veiklos rūšis yra nustatoma pagal sukuriamos pridėtinės vertės dalies dydį, lyginant visas ūkio subjekto vykdomų veiklų sukuriamos vertės dalis.

Parsisiųsti: Išsamus statistikos departamento pranešimas apie verslo subjektų skaičių Lietuvoje 2011.01.01 dienai. Informacija pateikta su statistinėmis lentelėmis


Komentarai

Komentarų nėra.

Palikti komentarą