Smulkųjį Europos verslo stuburą laužo nepalanki aplinka

2011 10 28 @ 13:55  ›  Kategorijos: Verslo aplinka

Lietuva patenka tarp tų ES šalių, kuriose smulkiojo ir vidutinio verslo bendroji sukuriama vertė 2010 m. smuko. Visoje ES, kaip rodo naujausia Europos Komisijos smulkiojo ir vidutinio verslo ataskaita, šis sektorius pernai šiek tiek stiebėsi, pažangos ES mastu tikimasi ir šiemet, nors ekonominis klimatas vis dar neapibrėžtas.

Šalių, kuriose mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ) ir pernai neįšoko į augimo traukinį, grupėje, be Lietuvos, – Graikija, Airija, Ispanija ir Latvija. Šiose šalyse praėjusiais metais mažėjo ir MVĮ sukuriama pridėtinė vertė, ir jose įdarbinamų žmonių skaičius. Lietuvos smulkusis ir vidutinis verslo sektorius, EK skaičiavimais, per 2008–2010 m. prarado 85.000 darbo vietų, beveik 11% visos šio sektoriaus darbo jėgos. Kaimyninės Latvijos MVĮ sektorius, pasak ataskaitos, taip pat nukentėjo „labai rimtai“, tačiau jo plėtros tempas vis dėlto pralenkia ES vidurkį.

Tačiau Vokietijos, Austrijos, Liuksemburgo, Maltos, Rumunijos, Švedijos ir Jungtinės Karalystės MVĮ 2010-aisiais didino apsukas pagal abu – vertės sukūrimo ir įdarbinimo – kriterijus, teigiama EK parengtoje ataskaitoje „Ar ES MVĮ atsigauna po krizės“.

Trečiojoje šalių grupėje, kuriose MVĮ sukuriama pridėtinė vertė augo, tačiau mažėjo įdarbinimo mastas, – Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Prancūzija, Italija, Kipras, Vengrija, Nyderlandai, Lenkija, Portugalija, Slovėnija, Slovakija ir Suomija.

Nors bendrai ES MVĮ 2010-aisiais mėgino atsigauti po 2008–2009 m. patirto nuosmukio, Lietuvoje šis sektorius, prognozuojama, pradės augti ne anksčiau kaip 2012-aisiais. Šiemet atsigavimas tampa tvaresnis, bet grėsmę jam kelia neaiški ekonominė ir finansinė aplinka.

Mikroįmones, pasak EK ataskaitos, recesija palietė ne taip smarkiai kaip MVĮ, tačiau jos lėčiau atsigauna.

EK ataskaitą rengę analitikai teigia, kad apibendrinti praėjusių metų duomenys apie ES smulkųjį ir vidutinį verslą teikia pagrindo „atsargiam optimizmui“, nepaisant visus šiuos metus lydinčių prastų makroekonominių prognozių. Be to, tikimasi, kad šiemet MVĮ sektoriuje bus sukurta daugiau darbo vietų nei pernai.

Stuburas

EK smulkiojo verslo ataskaita rodo, kad smulkiosios ir vidutinės regiono įmonės tebėra Bendrijos ekonominis stuburas. 2010 m. ES ne finansų verslo sektoriuje veikė beveik 20,8 mln. mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ), iš jų 19,2 mln. – mikroįmonės, kuriose dirba mažiau nei 10 žmonių. MVĮ užtikrina daugiau nei du trečdalius (87,5 mln.) visų darbo vietų ES privačiame sektoriuje ir sukuria 58,4% bendrosios pridėtinės vertės. Tačiau 42.000 didžiųjų ES kompanijų sudaro tik 0,2% visų ES įmonių skaičiaus.

MVĮ sukuriama bendroji pridėtinė vertė 2010 m. padidėjo 3,4%, o 2009-aisiais buvo smukusi 6,4%. MVĮ dominuoja statybos, didmeninės ir mažmeninės prekybos sektoriuose, restoranų, viešbučių ir nekilnojamojo turto, nuomos ir verslo paslaugų versle.

EK prognozuoja, kad MVĮ skaičius 2011-aisiais augs 0,9%, o jų sukuriama bendroji pridėtinė vertė plėsis 3,9%. MVĮ darbuotojų skaičius, manoma, šiemet ūgtels 0,4% po dvejus metus trukusio nuosmukio. „Faktas, kad atsigavimo 2010-aisiais lyderės buvo MVĮ, pabrėžia jų svarbą ūkio augimui ir įdarbinimui“, – teigia Antonio Tajani, EK viceprezidentas bei pramonės ir verslumo komisaras. Anot jo, ES politinės darbotvarkės viršūnėje išlieka verslui draugiškos aplinkos skatinimas, o naujos sėkmingos verslo iniciatyvos yra „pagrindinis atsigavimo kelias“.

Vis dėlto, pabrėžia EK, krizė dar nesibaigė, ir įmonės vis dar veikia neaiškaus ekonominio klimato sąlygomis.

EK, remdamasi Smulkiojo verslo aktu – pagrindine Bendrijos smulkiojo verslo iniciatyva, teigia, kad verslo sąlygos daugelyje ES šalių 2005–2011 m. gerėjo, teigiami pokyčiai labiausiai siejami su bendrosios rinkos atsiradimu, viešojo administravimo tobulinimu ir verslumo skatinimu. Tačiau prieinamumas prie finansavimo šaltinių blogėjo, įskaitant 2010-uosius.

Antrasis šansas

Praėjusią savaitę ES vyko Verslumo savaitė, kurios tikslas – skatinti MVĮ kūrimąsi. Šių metų verslumo skatinimo renginių pagrindinė tema buvo galimybė atsitiesti po bankroto ir verslo perleidimas naujiems savininkams.

Skaičiuojama, kad kasmet ES maždaug 450.000 verslo įmonių, suteikiančių 2 mln. darbo vietų, yra perimamos naujų savininkų. Kad būtų užtikrintas šių darbo vietų išsaugojimas ir tolesnis verslo augimas, ES siekia, kad šis procesas taptų paprastesnis ir reikalautų mažiau sąnaudų.

EK taip pat pažymi, kad apie 50% verslo išgyvena tik penkerius metus po įsikūrimo. Bankrotai sudaro 15% visų verslo uždarymo atvejų, iš jų 4–6% yra melagingi bankrotai. ES teigia, kad sąžiningai bankrutavusiems verslininkams turi būti suteikiama antroji galimybė sukurti verslą. Todėl siekiama, kad ES šalys narės priimtų tokius įstatymus, kurie užtikrintų vienodas galimybes ir pirmą kartą verslą kuriantiems, ir žengiantiems į verslą po patirto bankroto.

Šaltinis: Verslo žinios 2011.10.23


Komentarai

Komentarų nėra.

Palikti komentarą