Socialinės partnerystės renginiai

2008 04 10 @ 15:52  ›  Kategorijos: Socialinė partnerystė

PROJEKTAS „SOCIALINĖ PARTNERYSTĖ PER NEFORMALŲ BENDRAVIMĄ, KULTŪRĄ IR SPORTĄ“

Lietuvos verslo darbdavių konfederacija šiais metais koordinuoja projektą „Socialinė partnerystė per neformalų bendravimą, kultūrą ir sportą”. Pateikiame projekto metmenis:

Projekto idėja: Glaudesnės socialinės partnerystės skatinimas tarp socialinių partnerių, vyriausybinių organizacijų ir kitų visuomenės grupių per neformalų bendravimą, kultūrą ir sportą. Inicijuojamas ir buriamas neformalaus bendravimo darinys – „Pozityvaus bendravimo kolegija“ (darbinis pavadinimas), kurios nariais taps skirtingoms visuomenės grupėms priklausantys asmenys (socialiniai partneriai: darbdavių asocijuotos struktūros, profsąjungos, pramonės ir prekybos rūmai; politikai, valstybės tarnautojai, žurnalistai).

Projekte planuoja dalyvauti LR Vyriausybės, LR Seimo atstovai; socialiniai partneriai: Lietuvos verslo darbdavių konfederacija, Lietuvos pramonininkų konfederacija, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija, Lietuvos profesinės sąjunga „Solidarumas“; Lietuvos darbo federacija; Asociacija Investors Forum; Lietuvos savivaldybių asociacija; Žurnalistų sąjunga.

Projekto tikslai ir uždaviniai: skatinti skirtingų socialinių grupių bendravimą, tarpusavio supratimą; efektyviau ir greičiau rasti bendrus, visuomenei aktualių problemų sprendimus; švelninti socialinių statusų standartinį įvaizdį; aktyviai keistis naujomis žiniomis ir socialiniams partneriams aktualia informacija; pagyvinti socialinį dialogą Lietuvoje.

Projekto formatas: Lekcija (paskaita – informacijos pateikimas); Ekskursija (susijusi su tam tikros verslo, politikos, kultūros, sporto srities platesniu susipažinimu, pvz., ekskursija į Ignalinos Atominės Elektrinės regiono įmonę); Pažintinis susitikimas su daug savo srityje pasiekusiu žmogumi (žinomu sportininku, sėkmingu verslininku, politiku, visuomenės veikėju ir pan.); Diskusija (bendras dalyvių pokalbis, nagrinėjant visuomenei iškilusius klausimus ir problemas); Diskusija su nagrinėjamų klausimų specialistais, ekspertais; Sporto renginys (projekte atstovaujamų visuomenės grupių krepšinio turnyras).

Projekto renginių struktūra:

  1. Atidarymo renginys (š.m. kovo 29 d.) – Spaudos konferencija, krepšinio turnyro dalyvių burtų traukimas.
  2. „Pozityvaus bendravimo renginiai (kiekvieną mėnesį- preliminarios datos š.m. balandžio 13 d., gegužės 4 d., birželio 15 d., rugpjūčio 31 d. ir rugsėjo 3 d.).
  3. Baigiamasis renginys (š.m. rugsėjo 8 d.) -Vienos dienos uždarymo renginys atviroje erdvėje su dalyviais ir šeimų nariais. Turnyro finalinės varžybos; baigiamasis renginys „Socialinė partnerystė – pilietinės visuomenės pagrindas“, pasirašant baigiamąjį komunikatą; spaudos konferencija.
  4. Krepšinio turnyras (balandžio-rugsėjo mėn.)

Pagal projektą socialiniai partneriai bus kviečiami dalyvauti: 1) “apskrituose staluose”; 2) socialinių partnerių sportinėse krepšinio varžybose.

Š.m. kovo 29 dieną (ketvirtadienis) 11 val. Vyriausybėje numatoma spaudos konferencija, kurios metu šis projektas bus pristatytas plačiau. Taip pat bus traukiami burtai, nulemsiantys sporto turnyre besivaržančių komandų tarpusavio susitikimus, nes varžybos bus organizuojamos olimpiniu atkrentamuopju principu. Gautos 8 paraiškos dalyvauti sporto varžybose (darbdaviai, profsąjungos, savivaldybių asociacija, Vyriausybė ir Seimas, žurnalistai).

Pirmosios varžybos – š.m. balandžio 6 d. (treniruotės (nuo 10 iki 11 val.) ir varžybos (nuo 11 iki 13 val.) vyks Sporto komplekse “Impuls” – Savanorių pr. 28 – buvusi Lietuvos telekomo salė).

Dalyvauti “apskritųjų stalų” diskusijose bus kviečiami 4-5 socialinių partnerių atstovai. Š.m. balandžio 13 d. Prienų rajone (Senukų asociacijos sveikatingumo kompleksas) numatomas pirmasis susitikimas, kurio metu bendru sutarimu bus patvirtinta “apskritųjų stalų” tematika. Temos bus suformuluotos, atsižvelgiant į šiuolaikinio valstybės gyvenimo aktualijas ir jų prioritetinę svarbą visiems socialiniams partneriams bei valstybei. Šiai dienai yra siūlomos tokios temos:

  1. Mokesčių politika (progresyviniai ar ne?)
  2. Regionų netolygaus vystymosi problemos
  3. Darbo jėgos judėjimo principai ir pasekmės
  4. Emigracija
  5. Streikų įstatymo liberalizavimo poveikis ekonomikai (suaktyvins ar paralyžuos)
  6. Socialinių paslaugų paketas ir kt.

Prašome deleguoti po 4-5 socialinių partnerių atstovus į “apvaliųjų stalų” diskusijas, kurie būtų įgalioti teikti nuomonę organizacijos vardu. Taip pat laukiame pasiūlymų, temų “apskritiems stalams”, specialistų, ekspertų (jeigu bus išskirtinis poreikis vienai ar kitai diskutuotinai temai apibendrinti).


Komentarai

Autorius: Renginiai,

2010 06 30 @ 15:47

na tikrai puiki idėja.

Palikti komentarą