Statistiniai rodikliai Lietuvos ekonomikos ir finansų raidai stebėti 2005 - 2010

2010 10 10 @ 15:41  ›  Kategorijos: Verslo aplinka

Bendrojo vidaus produkto pokyčiai 2005–2010 m.
Palyginti su praėjusių metų atitinkamu ketvirčiu, procentais

Aktyvumo, užimtumo ir nedarbo lygiai 2005–2010 m. (ketvirčiai)
Procentais

Vartotojų kainų ir realaus darbo užmokesčio indeksai 2005–2010 m.
Palyginti su praėjusių metų atitinkamu ketvirčiu, procentais

Einamosios sąskaitos balansas 2005–2010 m. (ketvirčiai)
Gyventojų skaičius 2005–2010 m.
Ketvirčio pradžioje, tūkst.

Emigrantų skaičius 2005–2010 m. (ketvirčiai)

Darbo jėga, užimti gyventojai ir bedarbiai 2005–2010 m. (ketvirčiai)
Gyventojų užimtumo tyrimų duomenimis, tūkst.

Šalies ūkio darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis ir vidutinė valstybinio socialinio draudimo senatvės pensija 2005–2010 m. (ketvirčiai)
Litais

Šalies ūkio darbuotojų vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis ir vidutinė valstybinio socialinio draudimo senatvės pensija 2005–2010 m.
Palyginti su praėjusių metų atitinkamu ketvirčiu, procentais

Šalies ūkio darbuotojų vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio indeksai 2005–2010 m.
Palyginti su praėjusių metų atitinkamu ketvirčiu, procentais

Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčiai, apskaičiuoti pagal SVKI, ES valstybėse
Procentais

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis 2008–2010 m. (mėnesiai)
Balansai

Gamintojų parduotos pramonės produkcijos ir statybos sąnaudų kainų indeksai 2005–2010 m.
Palyginti su praėjusių metų atitinkamu ketvirčiu, procentais

Mažmeninės degalų vidutinės mėnesinės kainos 2009–2010 m. (mėnesiai)
Litais

Dujų ir elektros energijos kainos gyventojams su mokesčiais ir rinkliavomis 2005–2009 m. (pusmečiai)

Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius 2005–2010 m.

Įregistruotų ir išregistruotų mažų ir vidutinių įmonių skaičius 2005–2009 m.

Pramonės produkcijos be PVM ir akcizo indeksai (EVRK 2 red.) 2005–2010 m.
Palyginti su praėjusių metų atitinkamu ketvirčiu, procentais

Atlikta statybos darbų savo jėgomis 2005–2010 m. (ketvirčiai)

Leista statyti ir pripažinta tinkamais naudoti butų 2005–2010 m. (ketvirčiai)

Mažmeninės prekybos įmonių apyvartos be PVM (EVRK 2 red.) indeksai 2005–2010 m.
Palyginti su praėjusių metų atitinkamu ketvirčiu, procentais

Pramonės, statybos, prekybos ir paslaugų pasitikėjimo rodikliai 2008–2010 m. (mėnesiai)

Užsienio prekybos balansas 2005–2010 m. (ketvirčiai)
Mln. litų

Valdžios sektoriaus deficitas (-) / perteklius (+) 2005–2009 m.

Valdžios sektoriaus pajamų perskirstymas 2005–2009 m.
Valdžios sektoriaus pajamos, palyginti su BVP, procentais

Valdžios sektoriaus bendroji skola 2005–2009 m.
Metų pabaigoje

BVP ir bendroji pridėtinė vertė pagal ekonominės veiklos rūšis (EVRK 1.1 red.) 2005–2009 m.
Palyginti su 2000 m., procentais

Pinigai plačiąja prasme (P3) ir namų ūkių indėliai 2009–2010 m.
Ketvirčio pabaigoje, mln. Lt

Pinigų finansų institucijų nefinansinėms korporacijoms ir namų ūkiams suteiktų naujų paskolų litais ir priimtų naujų nefinansinių korporacijų ir namų ūkių indėlių litais palūkanų normos 2005–2010 m. (mėnesiai)
Procentais

Parsisiųsti Lietuvos statistikos rodiklius 2005 -2010

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas


Komentarai

Komentarų nėra.

Palikti komentarą