Dėl 2013 - 2020 metų Klaipėdos miesto strateginiame plane numatytų priemonių

2013 01 31 @ 14:24  ›  Kategorijos: Klaipėdos SVV Taryba

Klaipėdos smulkiojo ir vidutinio verslo taryba prie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos

Klaipėdos savivaldybės administracijos direktorei Juditai Simonavičiūtei
Strateginio planavimo skyriaus vedėjai Indrei Butenienei

Kreipimasis

2013 m. sausio mėn. 29 d. Klaipėda

Dėl 2013 – 2020 metų Klaipėdos miesto strateginiame plane numatytų priemonių, skatinančių smulkųjį verslą ir gerinančių jo aplinką, peržiūrėjimo bei papildymo

Miesto strateginio plano esmė – dėti visas pastangas, kad miestas būtų patrauklus gyventi ir dirbti miestiečiams. Deja, per dešimt pastarųjų metų Klaipėdos miestą paliko apie 30 tūkst. gyventojų. Gyventojų mažėjimas turi reikšmingos įtakos miesto ekonomikai ir plėtrai, dėl to labai svarbu ne tik valstybės, bet ir miesto lygmenyje ieškoti bei imtis tų priemonių, kurios teigiamai įtakotų gyventojų skaičiaus metinę kaitą, kurios rodikliai metai iš metų dar vis yra stipriai neigiami.

SVV taryba įsitikinusi, kad siekiant mažinti gyventojų emigraciją, didesnis dėmesys mieste turi būti skirtas gyventojų užimtumo didinimui ir perkamosios galios stiprinimui, ir tai galima pasiekti tik gerinant smulkaus verslo aplinką bei skatinant jo plėtrą. Kuriant 2013-2020 metų miesto strategiją šiai sričiai skirtas dėmesys ir priemonės yra nepakankamos.

2013 m. sausio 16 d. Smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) tarybos posėdyje pristatant visą 2013 – 2020 Klaipėdos miesto strategiją, Klaipėdos m. savivaldybės Strateginio planavimo skyriaus vedėja Indrė Butenienė konstatavo, kad naujoji miesto strategija iš esmės yra senos strategijos tęstinumas ir jokių ryškių pasikeitimų nėra. Apžvelgus miesto strategiją, galime teigti, kad pasikeitimai yra tik “kosmetiniai”, miesto problemos išliks tos pačios ir nebus iš esmės sprendžiamos.

Naujajame strateginiame plane kalbama tik apie stambios pramonės plėtrą, struktūrines investicijas į Klaipėdos laisvąją ekonominę zoną (LEZ) ir uostą, plane visiškai pamirštas mieste įsikūręs smulkusis ir vidutinis verslas bei jo plėtra.

SVV taryba siūlo peržiūrėti bei papildyti strateginį planą, atsižvelgiant į žemiau išvardintas priemones:
3.1.2.2 Skatinti verslo ir pramonės plėtrai numatytų teritorijų įsisavinimą
1. Sutvarkyti buvusios Klaipėdos prekybos bazės (adresu Šilutės pl. 23) sandėlių teritorijos susisiekimo infrastruktūrą. Čia galėtų plėstis ir kurtis smulkūs gamybiniai objektai, taip būtų pritrauktos investicijos.

2. Klaipėdos mieste įrengti daugiaaukštes automobilių stovėjimo aikšteles, kurių pirmuosiuose aukštuose būtų suformuotos smulkaus verslo gamybinės, prekybinės ir paslaugų tiekimo vietos. Tai tiesiogiai sudarytų sąlygas naujų darbo vietų atsiradimui.

3. Miesto konkurencingumo didinimas
3.1. Tikslas. Kurti verslui palankią aplinką:
? Inicijuoti galimybių studiją, kuri padėtų parinkti tinkamiausią parodų ir konferencijų centro modelį bei vietą mieste.
? Įkurti tarptautinį daugiafunkcinį Klaipėdos verslo parodų ir konferencijų centrą.

4. Siekiant efektyviau įgyvendinti verslo paramos programas, būtina pritraukti privačią iniciatyvą. Šiuo metu bent kelios privačios ir asocijuotos verslo struktūros įgyvendina ES finansuojamus projektus, kurie yra nukreipti į paramą verslui. Šios struktūros dažnai turi tiesioginį kontaktą su verslu ir žino, kokios priemonės yra reikalingos užtikrinti verslo rėmimą ir plėtrą. Siekiant užtikrinti finansavimą ir pritraukti papildomų lėšų regiono verslo paramai, siūlome organizuoti projektų kofinansavimo konkursus šiomis tematikomis:
? kūrybinio verslo plėtra,
? verslumo skatinimas,
? inovatyvaus verslo plėtra (viena iš sričių galėtų būti robototechnika, kuri plėtojama Klaipėdos universitete),
? verslo įmonių pritraukimas į regioną,
? verslo tarptautiškumo ir mobilumo plėtra,
? Danės upės krantinių, miesto teritorijoje, pritaikymas smulkiojo verslo plėtrai.

5. Vakarų Lietuvos žemės gelmėse glūdintys geoterminiai vandenys kuo puikiausiai gali būti naudojami sveikatos turizmui vystyti. Energetinis resursų potencialas gali būti kur kas labiau išnaudotas – tai atveria naujas galimybes Termo sektoriaus verslų plėtrai (žuvivaisa; šiltnamiai; maisto pramonės-džiovinimo procesai; druskų gavyba; kitos gamybos šakos, reikalaujančios termo išteklių). Šie resursai suteikia galimybes Klaipėdoje plačiai išvystyti biotechnologijų pramonės šaką. Siekiant išnaudoti minėtą potencialą būtina:
? Parengti studiją ir planus energetiniam šių resursų panaudojimui viešuosiuose objektuose (pvz. Arena, Baseinas ir t.t. ).
? Parengti priemonių planą, kaip pritraukti investuotojus, kurie galėtų prisidėti prie geoterminių resursų išnaudojimo.
? Parengti planus specifinės turizmo infrastruktūros plėtrai (pvz. atviras baseinas prie jūros, parodomojo – tiriamojo pobūdžio jėgainė).

SVV tarybos pirmininkas Aras Mileška


Komentarai

Komentarų nėra.

Palikti komentarą