Miesto plėtros viziją drasko išvykstantys klaipėdiečiai

Per paskutinius dešimt metų gyventojų skaičius Klaipėdoje nuolat mažėja, kasmet prarandama milijonai litų miesto pajamų, o tai trukdo kokybiškai įgyvendinti strateginę miesto viziją. Padėtį uostamiestyje dar labiau blogina nepatraukli nei gyventojams, nei verslui socialinė ir ekonominė aplinka.


Dėl 2013 - 2020 metų Klaipėdos miesto strateginiame plane numatytų priemonių

2013 01 31 @ 14:24  ›  Kategorijos: Klaipėdos SVV Taryba

Miesto strateginio plano esmė – dėti visas pastangas, kad miestas būtų patrauklus gyventi ir dirbti miestiečiams. Deja, per dešimt pastarųjų metų Klaipėdos miestą paliko apie 30 tūkst. gyventojų. Gyventojų mažėjimas turi reikšmingos įtakos miesto ekonomikai ir plėtrai, dėl to labai svarbu ne tik valstybės, bet ir miesto lygmenyje ieškoti bei imtis tų priemonių, kurios teigiamai įtakotų gyventojų skaičiaus metinę kaitą, kurios rodikliai metai iš metų dar vis yra stipriai neigiami.


Klaipėdos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos prie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 13 d. protokolas

2012 04 02 @ 19:05  ›  Kategorijos: Klaipėdos SVV Taryba

SVV tarybos posėdis įvyko 2012 m. kovo 13 d., 13:00 val., Danės g. 17 posėdžių salėje. Tema: “Turizmo plėtra Klaipėdos mieste ir Lietuvos pajūrio regione”


Turistai aplenkia miestą

2012 03 14 @ 16:28  ›  Kategorijos: Klaipėdos SVV Taryba

Turizmo padėtis Klaipėdoje yra tragiška – tai vakar konstatavo kone visi Smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) tarybos nariai. Pagrindinės tai lemiančios priežastys – prastas susisiekimas ir išskirtinumo stoka.


Klaipėdos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos prie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 14 d. protokolas

2012 02 23 @ 15:03  ›  Kategorijos: Klaipėdos SVV Taryba

2012 m. vasario 22 d. Nr. TAR1- 15
Posėdis įvyko 2012 m. vasario 14 d., 13:00 val., Danės g. 17 posėdžių salėje