Ekonomikos augimas ir darbo vietų kūrimas. Komisija skelbia konkrečioms ES šalims skirtas 2011 m. rekomendacijas

2011 06 11 @ 10:13  ›  Kategorijos: Europos Sąjunga

Europos Komisija priėmė konkrečioms ES šalims skirtas 27 rekomendacijas ir vieną visai euro zonai skirtą rekomendaciją. Šitaip siekiama valstybėms narėms padėti tobulinti jų ekonominę ir socialinę politiką ir pasiekti tikslus, susijusius su ūkio augimu, darbo vietų kūrimu ir viešaisiais finansais.