Pasaulio šalys susivienijo unikalioje parodoje 'Kova su kontrabanda be sienų'

Pasaulio šalių kovos su kontrabanda vaizdinių priemonių pavyzdžiai pasiekė Klaipėdą. Klaipėdos mokslo ir technologijų parko patalpose šiandien atidaryta pirmoji tokio pobūdžio tarptautinė paroda „Kova su kontrabanda be sienų“, kuri veiks iki gruodžio 18 dienos. Joje eksponuojamos įvairiose Pasaulio šalyse naudojamos vizualinės priemonės, skirtos atkreipti dėmesį į kontrabandos daromą žalą.


Motinystė įkvepia Lietuvos moterų verslumą

2011 12 05 @ 09:45  ›  Kategorijos: Pradedantiems verslą, Teisė, Verslo aplinka

Motinystės atostogų išėjusios mamos kuria verslus, o dėl gimdymo laikinai iš pareigų pasitraukusios verslininkės ieško būdų tęsti veiklą. Nors aktyvių mamų Lietuvoje daugėja, valdžia jų iniciatyvos papildomai užsidirbti nepalaiko.


Mažoji bendrija: naujos teisinės juridinio asmens formos ypatumai ir pranašumai

2011 11 18 @ 16:32  ›  Kategorijos: Pradedantiems verslą, Teisė

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2011 m. rugpjūčio 31 d., siekdama sudaryti palankias sąlygas pradėti smulkųjį verslą, pagerinti verslo aplinką Lietuvoje ir įteisinti naują juridinio asmens teisinę formą, priėmė nutarimą Nr. 1042 „Dėl numatomo mažųjų bendrijų teisinio reguliavimo koncepcijos patvirtinimo“ (toliau – Nutarimas). Nutarimo pagrindu Lietuvos Respublikos ūkio ministerija 2011 m. rugsėjo 23 d. pateikė Lietuvos Respublikos Vyriausybei svarstyti Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymo projektą. Anot įstatymo projekto rengėjų ir iniciatorių, mažoji bendrija dėl kapitalo reikalavimo netaikymo, paprasto ir lankstaus valdymo tinkama smulkiajam, intuitu personae (asmeninėmis savybėmis grįstas bendradarbiavimas) principu pagrįstam, ypač šeimos, verslui vykdyti ir turėtų užpildyti juridinių asmenų teisinės formos nišą tarp individualiosios įmonės ir uždarosios akcinės bendrovės. Todėl, siekiant aiškumo, šiame straipsnyje bus apžvelgti mažųjų bendrijų pagrindiniai ypatumai ir pranašumai.


Akcijų perleidimas

2011 03 18 @ 10:02  ›  Kategorijos: Teisė

Akcijos, kaip civilinių teisių objektas, gali būti perleidžiamos tretiesiems asmenims. Kadangi kasdienėje praktikoje dažnai pasitaiko tokių atvejų, būtina žinoti akcijų rūšis, išmanyti jų perleidimo būtinąsias sąlygas, tvarką, sutarčiai taikomus reikalavimus, kad būtų išvengta ginčų bendrovėje priimant naująjį akcininką ir (ar) tokių sutarčių pripažinimo negaliojančiomis.


Pavyzdiniai steigimo dokumentai - uždarosios akcinės bendrovės steigimo proceso ir kaštų optimizavimo prielaida

2010 12 16 @ 15:58  ›  Kategorijos: Pradedantiems verslą, Teisė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. 983, Lietuvos Respublikos ūkio ministerija parengė ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. 4-589 patvirtino uždarosios akcinės bendrovės pavyzdinius įstatus ir pavyzdinę steigimo akto formą bei šių dokumentų pildymo rekomendacijas. Nurodytas teisės aktas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – LR CK), Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – LR ABĮ) ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių uždarosios akcinės bendrovės steigiamuosius dokumentus, nuostatomis.