Pasaulio šalys susivienijo unikalioje parodoje 'Kova su kontrabanda be sienų'

Pasaulio šalių kovos su kontrabanda vaizdinių priemonių pavyzdžiai pasiekė Klaipėdą. Klaipėdos mokslo ir technologijų parko patalpose šiandien atidaryta pirmoji tokio pobūdžio tarptautinė paroda „Kova su kontrabanda be sienų“, kuri veiks iki gruodžio 18 dienos. Joje eksponuojamos įvairiose Pasaulio šalyse naudojamos vizualinės priemonės, skirtos atkreipti dėmesį į kontrabandos daromą žalą.


Tavo savanorystės kelrodis: Būk savanoris - keisk pasaulį!

2011 10 30 @ 10:00  ›  Kategorijos: Įmonių socialinė atsakomybė

E-knyga “Tavo savanorystės kelrodis: Būk savanoris – keisk pasaulį!”
Savanorystės, kaip ir kiekvienos laisvo ir kūrybingo žmogaus veiklos, neįmanoma nusakyti vienu visoms šalims ir visuomenėms tinkamu apibrėžimu. Jos mastas, forma ir teisinis reglamentavimas kiekvienoje šalyje kitoks. Vienur savanoriška veikla reglamentuojama įstatymais, kitose valstybėse ją apibrėžia ir reglamentuoja tam tikros taisyklės ar tiesiog įprastos visuomenės gyvenimo normos. Daugelyje šalių savanorystė yra labai svarbi visuomenės gyvenimo dalis, o kitur dar nėra pakankamai pripažįstama.


Nuo 'globalaus kaimo' link įmonių socialinės atsakomybės

2011 07 18 @ 11:29  ›  Kategorijos: Įmonių socialinė atsakomybė

Dar 1967-aisiais Marshallas McLuhanas pirmasis pastebėjo, kad gyvename viename „globaliame kaime”, kuriame visus į vieną bendriją susieja technologijos. Nuo tų laikų technologijos patobulėjo, ir šiuo metu visiems prieinamas internetas įrodo, jog iš tiesų gyvename viename „globaliame kaime”, kuriame bet kuris mūsų gali bendrauti su bet kuo, nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos ar laiko juostos. Internetas ženkliai pakeitė pasaulį ir žmonių bendravimą.