Smulkių ir vidutinių įmonių verslo sėkmės veiksniai 2006 [2007 m. katalogas]

2008 04 15 @ 00:08  ›  Kategorijos: Verslo aplinka

Leidinyje analizuojami 2006 m. atlikto tyrimo „Smulkaus ir vidutinio verslo sėkmės veiksniai“ duomenys. Šis tyrimas atskleidė verslininkų vertinimą situacijos, besiklostančios steigiant įmonę, jų nuomonę apie dabartines verslo sąlygas, tolimesnes verslo plėtros tendencijas bei reikalingiausias paramos verslui kryptis.