Klaipėdos moksleiviai užsiima verslu (vaizdo įrašai su moksleivių prisistatymais)

2011 02 25 @ 23:24  ›  Kategorijos: Pradedantiems verslą

Penktadienį Klaipėdoje vyko pirmoji Mokinių mokomųjų bendrovių (MMB) ir Mokinių verslo komandų (MVK) mugė Klaipėdoje. Klaipėdos moksleiviai vykdė prekybą pačių mokinių pagaminta įvairia produkcija, vyko komandų prisistatymai. Džiugu, jog Klaipėdoje esama aktyvių, iniciatyvių, savimi pasitikinčių, orientuotų į tikslą ir atsakingų moksleivių bei mokytojų, kurie šiuos moksleivius moko ir ugdo. Mugėje labiausiai išsiskyrė “Ąžuolyno” gimnazija. Iš 21 mugėje dalyvavusių moksleivių įmonių net 8 buvo “Ąžuolyno“ gimnazijos. Skaitykite straipsnio tęsinį...


Trys skirtingos idėjos verslo pradžiai (video reportažai)

2011 02 17 @ 14:50  ›  Kategorijos: Inovacijos versle, Pradedantiems verslą

Ką daryti, kai esi emigrantas iš Afrikos, turi du vaikus ir niekas nepriima į darbą? Išeitis – nuosavas verslas!


Pavyzdiniai steigimo dokumentai - uždarosios akcinės bendrovės steigimo proceso ir kaštų optimizavimo prielaida

2010 12 16 @ 15:58  ›  Kategorijos: Pradedantiems verslą, Teisė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. 983, Lietuvos Respublikos ūkio ministerija parengė ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. 4-589 patvirtino uždarosios akcinės bendrovės pavyzdinius įstatus ir pavyzdinę steigimo akto formą bei šių dokumentų pildymo rekomendacijas. Nurodytas teisės aktas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – LR CK), Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – LR ABĮ) ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių uždarosios akcinės bendrovės steigiamuosius dokumentus, nuostatomis.


Franšizės žinynas (kaip kurti ar įsigyti franšizę)

2009 05 13 @ 15:37  ›  Kategorijos: Pradedantiems verslą

Šiuolaikinis franšizavimas yra labai lankstus ir nuolat besivystantis verslo formatas. Franšizavimas apima ir tik jam būdingus, ir iš kitų verslo formų paskolintus elementus. Komercinė koncesija, filialų tinklai, platinimo tinklai, licencijavimas, patentai, kooperacija – tai tik dalis verslo formų, kurių dedamųjų galima surasti franšizavimo procese.


Vaikams apie verslą

2009 04 26 @ 11:32  ›  Kategorijos: Pradedantiems verslą

Po 19 nepriklausomybės metų Lietuvos vyriausybė suprato, kad verslumą reikia ugdyti nuo vaikystės ir parengė knygutę 8–12 metų vaikams “Verslas – ne vaikų žaidimas?”.