Klaipėdos miesto savivaldybės trišalės tarybos darbo planas 2008 metams

2008 05 01 @ 12:47  ›  Kategorijos: Klaipėdos miesto savivaldybės trišalė taryba

Čia pastovia bus publikuojama informacija apie taryboje svarstytus klausimus ir priimtus sprendimus. Šiame dokumente rasite informaciją apie 2008m tarybos planuojamus posėdžius ir svarstomus klausimus.


Smulkaus ir vidutinio verslo sėkmės veiksniai Lietuvoje ir kitose Europos sąjungos šalyse [2007 m. katalogas]

2008 04 15 @ 00:42  ›  Kategorijos: Verslo aplinka

Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) sėkmės veiksnių tyrimas, inicijuotas Eurostato, – vienas iš pagrindinių informacijos apie SVV sąlygas ES šalyse šaltinių. Pagrindinis tarptautinio tyrimo tikslas – sužinoti verslininkų, penkerius metus išsilaikiusių versle, nuomonę apie veiksnius, turėjusius įtakos įmonės veiklai, įvertinti verslo pradžios motyvaciją, sunkumus pirmaisiais veiklos metais, esama įmonės situaciją, susipažinti su tolimesniais verslo plėtros planais.


Smulkių ir vidutinių įmonių verslo sąlygos [2007 m. katalogas]

2008 04 15 @ 00:34  ›  Kategorijos: Verslo aplinka

Leidinyje analizuojami 2007 m. atlikto tyrimo „Smulkių ir vidutinių įmonių verslo sąlygos“ duomenys. Pateikiama verslininkų nuomonė apie verslo sąlygas, apžvelgiama atėjimo į verslą motyvacija, problemos, susijusios su verslo plėtra bei pagrindinėmis paramos smulkiam ir vidutiniam verslui kryptimis.


Smulkių ir vidutinių įmonių verslo sėkmės veiksniai 2006 [2007 m. katalogas]

2008 04 15 @ 00:08  ›  Kategorijos: Verslo aplinka

Leidinyje analizuojami 2006 m. atlikto tyrimo „Smulkaus ir vidutinio verslo sėkmės veiksniai“ duomenys. Šis tyrimas atskleidė verslininkų vertinimą situacijos, besiklostančios steigiant įmonę, jų nuomonę apie dabartines verslo sąlygas, tolimesnes verslo plėtros tendencijas bei reikalingiausias paramos verslui kryptis.


Socialinės partnerystės renginiai

2008 04 10 @ 15:52  ›  Kategorijos: Socialinė partnerystė

Lietuvos verslo darbdavių konfederacija šiais metais koordinuoja projektą „Socialinė partnerystė per neformalų bendravimą, kultūrą ir sportą”.